Korzystanie z serwisu: www.pracowniasmokow.com jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Właścicielem sklepu Pracownia Smoków jest : Dawid Smok Unisław Śląski 112 58-350 Mieroszów NIP 6141496940 REGON 363953530 Adres korespondencyjny: Pracownia Smoków Dawid Smok ul. Wiśniowa 6 55-040 Bielany Wrocławskie

1.2. Osoba kupująca to osoba dokonująca zakupów bądź zamówienia na stronie www.pracowniasmokow.com

2. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1. Sklep internetowy Pracowni Smoków znajduje się pod adresem www.pracowniasmokow.com i służy do dokonywania zakupów wyrobów wykonywanych własnoręcznie przez właściciela galerii za pośrednictwem sieci Internet.

2.2 Osoba kupująca bądź składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat.

2.3 Warunkiem realizacji zakupów i zamówień jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oraz opłacenie złożonego zamówienia w ciągu 5 dni.

2.4 Formą płatności jest przedpłata przelewem bankowym na konto: 34 1140 2004 0000 3902 7740 3790

2.5 Po złożeniu zamówienia osoba kupująca otrzymuje potwierdzenie dokonania zakupu drogą e-mailową.

2.6. W przypadku niedotrzymania przez osobę kupującą postanowień regulaminu, właściciel może unieważnić złożone zamówienie.

2.7.Przy każdym produkcie, zamieszczonym na stronie sklepu www.pracowniasmokow.com, cena wyrażona jest w złotych polskich. Cena nie zawiera kosztów wysyłki.

2.8.Koszt wysyłki jest każdorazowo doliczany do zamówienia i ponosi go osoba kupująca. W przypadku wysyłki towaru za granicę obowiązują ceny dotyczące wysyłki paczki bądź listu za granicę.

2.9.Właściciel sklepu www.pracowniasmokow.com po stwierdzeniu wpływu na konto bankowe należności za zakupiony towar wysyła go do osoby kupującej. Wysyłki realizowane są raz w tygodniu: w poniedziałki lub wtorki.

2.10. Wszystkie przesyłki wysyłane są jedynie za pośrednictwem firmy Kurierskiej (koszt 16 zł) – cena dotyczy wysyłki na terytorium Polski. Koszt wysyłki zagranicznej (tylko do krajów Unii Europejskiej) to 90 zł.

2.11. Do każdego zakupu wystawiamy paragon lub fakturę VAT.

3. REKLAMACJE I WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

3.1. Zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumentów, osoba kupująca zawierająca umowę kupna sprzedaży, ma prawo od niej odstąpić nie podając przyczyny, za pomocą oświadczenia złożonego sprzedającemu na piśmie, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W oświadczeniu należy podać nr rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot ceny za jaką został nabyty towar wraz z kosztami przesyłki (równy najtańszej dostępnej formy dostawy). Zwrotowi nie podlega przedmiot wykonany na zamówienie indywidualne. Zwracana praca nie może nosić śladów użytkowania, a zwrot następuje na koszt kupującego. Przedmiot nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.

3.2. Wartość zwróconego przedmiotu zostanie przekazana osobie kupującej przelewem na konto bankowe podane przez kupującego w ciągu 5 dni roboczych od daty zwrotu produktu.

3.3. Reklamacja w przypadku uszkodzeń powstałych w czasie transportu jest rozpatrywana wyłącznie na podstawie protokołu sporządzonego w obecności doręczyciela.

3.4. Reklamacji nie podlegają przedmioty, których różnica w wyglądzie (kolor, nasycenie) zależy od indywidualnych ustawień monitora osoby kupującej.

4. ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE

4.1. Zamówienia indywidualne są realizowane tylko po dokonaniu przedpłaty , w wysokości 1/2 wartości pracy, po ustaleniu wszystkich szczegółów drogą mailową lub telefoniczną.

4.2. Termin realizacji zależy od zamówienia i jest ustalany drogą mailową lub telefoniczną.

4.3. Po wykonaniu zamówienia właściciel przesyła osobie zamawiającej zdjęcie pracy do akceptacji.

5. PRAWA AUTORSKIE

5.1.Wszystkie prezentowane na stronie www.pracowniasmokow.com prace, zdjęcia oraz opisy objęte są prawem autorskim. Właściciel nie wyraża zgody na ich kopiowanie bądź powielanie bez jego pozwolenia.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy kupna sprzedaży zawartej drogą elektroniczną, pomiędzy sklepem www.pracowniasmokow.com a osobą kupującą.

6.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wycofania produktów bez podania przyczyn, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu.

6.3. Właściciel zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

6.4. Dane osobowe podane przez osobę kupującą będą wykorzystane przez właściciela wyłącznie do czynności związanych z realizacją zamówienia.

6.5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.